Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
40/01
24 AUG

FSF ALAR tool kit

Luftfartstilsynet vil gjøre oppmerksom på et verktøysett rettet mot Approach and Landing Accident Reduction (ALAR) som er utgitt gjennom Flight Safety Foundation. Settet er tilgjengelig på en CD som inneholder presentasjoner, videoer, sjekklister og annet skriftlig briefingmateriale.

Luftfartstilsynet vurderer verktøyet som et godt hjelpemiddel for alle IFR operatører, fly eller helikopter, deres flysikkerhetsarbeid for å forhindre ALA og Controlled Flight into Terrain (CFIT). Luftfartstilsynet anbefaler at alle aktører vurderer å skaffe seg CDen med dette verktøysettet.

Vedlagt følger kopi av brosjyre som viser innholdet på CDen.