Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
15/13
20 JUN

Bytte av nasjonalt sertifikat til Part – FCL sertifikat

Denne AIC erstatter AIC-N 28/02 og 10/12.

Det vises til tidligere informasjon publisert på Luftfartstilsynets internettside angående gjennomføring av nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av besetningsmedlemmer (forordning 1178/2012). Dette regelverket trådte i kraft 7. juni 2013.  

Regler om konvertering av sertifikater utstedt i henhold til nasjonalt regelverk fremgår av forordning 1178/2011 Annex II – «Conversion of national licences». Konverteringskravene er i stor grad sammenfallende med kravene for konvertering som fremgikk av JAR-FCL 1 og 2. Bestemmelsene må for øvrig sammenholdes med artikkel 4 i forordningens innledende bestemmelser om eksisterende nasjonale sertifikater.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at innehavere av nasjonalt sertifikat som ikke byttet dette til et JAR-FCL sertifikat innen 7. juni 2013 ikke har et gyldig sertifikat. For å få et gyldig sertifikat må innehavere av nasjonale sertifikater søke om bytte til og utstedelse av et Part-FCL sertifikat.   

Vilkår for bytte av nasjonalt sertifikat

Før søknad om bytte sendes Luftfartstilsynet må søker oppfylle de krav som fremgår av Annex II til forordning 1178/2011.

Innehavere som har sertifikat innenfor flere fartøykategorier (fly/helikopter) må sende en separat søknad for hver kategori. Kun gyldige rettigheter vil bli innført i det nye sertifikatet. For eventuell gjenutstedelse av utløpte rettigheter må kravene til gjenutstedelse i forordning 1178/2011 Annex I - Part-FCL være oppfylt.

Dersom søker ønsker anerkjennelse av teoriprøver, kurs eller lignende, avlagt i andre land som ikke allerede er godkjent og registrert av Luftfartstilsynet, må dokumentasjon vedlegges. Normalt vil kun JAR-FCL og Part-FCL godkjente kurs/eksamener anerkjennes. Innehavere av nasjonale ATPL(A)/(H) sertifikat, som ikke har avlagt prøve som fartøysjef på flerpilotfly/-helikopter, vil ved bytte til Part-FCL sertifikat få utstedt CPL(A)+IR(A) / CPL(H).

Skjema for søknad om bytte til Part-FCL- sertifikat finner du her.

I henhold til Part-FCL punkt 015(c) skal nasjonalt sertifikat umiddelbart makuleres etter at man har mottatt et Part-FCL sertifikat.

Det vil påløpe et gebyr for behandling av søknad om bytte til Part-FCL sertifikat, jf. forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

Ved eventuelle spørsmål angående denne AIC, vennligst ta kontakt med Luftfartstilsynet ved seksjon operativ utdanning.