Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
44/04
10 NOV

Tanking fra bensinfat og kanner som ikke er en del av faste anlegg

Uhell og ulykker har forekommet med stempelmotordrevne luftfartøyer som følge av vann-is og forurensning av bensin fylt fra kanner og bensinfat.

Vann i bensin opptrer i tre former:

– Oppløst vann som opptrer på samme måte som fuktighet i luft og som omdannes til små dråper ettersom temperaturen synker.

– Vann i dråpeform som etter hvert utskilles.

– Større mengder vann som for eksempel kan skyldes utskilte vanndråper eller utette pakninger rundt fylleåpninger (fly og kanner).

Det eksisterer ingen metode som med sikkerhet vil garantere at det ikke vil være noe vann i den bensinen som fylles på et luftfartøy. Imidlertid finnes filtre i handelen som ved riktig bruk vil kunne fjerne en vesentlig del av vannet.

Det er viktig å passe på at om det brukes semsket skinn i fylletrakten, må dette ikke være av den syntetiske typen.

En skinntrakt i god stand er kjent for å være pålitelig med hensyn til å filtrere ut vann. Likevel er det kjent at vann vill trekke gjennom skinnfilter dersom dette ikke er mettet med bensin før vann kommer i skinnfilteret.

Oppløst vann i bensinen vil utskilles som følge av kondensering.

Vann i dråpeform vil skilles ut fra bensin dersom luftfartøyet får stå i ro. For flybensin regnes ca 15 minutter pr 30 cm væskedybde.

For å unngå vann i drivstoffet bør følgende gjøres:

1. Påse at pakninger på bensinfat og kanner er tette.

2. Bensinfat skal ligge ved lagring.

3. Unngå direkte sollys på bensinfat

4. Pumperør i bensinfat skal aldri gå helt i bunnen.

5. Bruk filter av skinn i trakt. Mett filteret med bensin før fylling på fly.

6. Ved tanking fra bensinfat eller kanner skal det benyttes jording mellom trakt og fyllemunnstykke samt luftfartøyet.