Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
48/04
23 NOV

Faren forbundet med å fly for nær helikoptre - Rotorvirvler

Uhell og ulykker forekommer fra tid til annen med luftfartøy som kommer for nær helikoptre i avgang- eller landingsfasen. Dette skjer ved at luftfartøyet flyr inn i områder med kraftig turbulens som er forårsaket av helikopterets hovedrotor når denne er i bevegelse under løft. Det oppstår da en situasjon som kan resultere i tap av kontroll nær bakken med påfølgende mulighet for havari.

Det er de samme fysiske lovene som bestemmer løftekraften for et helikopter som for et fly.

Derfor vil virvler forårsaket av en helikopterrotor, som er en roterende vinge, ha samme karakteristikk som virvlene bak en flyvinge. I begge tilfellene er tippvirvlene et biprodukt av det produserte løftet og resulterer i den kraftige turbulensen.

Rotorvirvler etter ett helikopter kan være betydelig sterkere enn etter ett fly av samme størrelse. Luftfartstilsynet minner derfor om at det er viktig å holde god atskillelse selv til små helikoptre i avgangs- og landingsfasen.

Typisk tidsintervall som benyttes for å sikre avstanden på rullebanen mellom luftfartøy som letter eller lander er tre minutter mellom tyngre og lettere luftfartøy. Dette gjelder enten det er fly eller helikoptre. Vær spesielt oppmerksom på helikoptre som hovrer eller lufttakser nær rullebanen.