Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
04/05
27 JAN

Verdifullt materiale til bruk i flysikkerhetsarbeid

Luftfartstilsynet ønsker å henlede oppmerksomheten på det arbeid som utføres av CAA UK med produksjon av veiledende materiale om en rekke temaer av betydning for flysikkerheten.

Stoffet publiseres som AIC i rosa farge (Pink). Stoffet er tilgjengelig på internett via www.ais.org.uk. Detfremgår av åpningssiden hvordan man registrerer seg for å få tilgang.

Luftfartstilsynet anbefaler at dette stoffet benyttes i flysikkerhetsarbeidet både i selskaper, flyskoler, klubber og privat.