Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
08/05
31 JAN

Trening av glidebanebortfall i forbindelse med ILS-innflyging

I forbindelse med bortfall av glidebanesignalene på Gardermoen i februar 2003 oppsto det en alvorligluftfartshendelse med en B-737. Hendelsen har vært utredet av Havarikommisjonen for sivil luftfart ogjernbane (HSLB) som i sin rapport (20/2004) fremmet fire sikkerhetstilrådinger. En av disse tilrådingenevar vedrørende trening på glidebanebortfall:

Tilråding 13/2004
Luftfartstilsynet vurderer om det bør gjøres en generell henvendelse til relevante norske flyoperatører og presisere behovet for å legge inn i simulatortreningen av bortfall av/feil iglidebanesignal etter ”glideslope capture” under ILS-innflyginger.

Luftfartstilsynet støtter tilrådingen, og henstiller med dette til samtlige operatører som har tillatelse til å fly i henhold til Instrumentflygereglene (IFR) å vurdere tilrådingen, og om nødvendig tilpasse treningen slik at intensjonen med tilrådingen blir ivaretatt.

I tillegg anser også Luftfartstilsynet det som viktig at personer som ikke flyr i ervervsmessig luftfart, men som har ”I nstrument Rating” (IR) til sitt sertifikat, om mulig, øver på glidebanebortfall under kontrollerte forhold.

For alle som flyr IFR minner Luftfartstilsynet om viktigheten av å være kjent med hvordan instrumentene indikerer et eventuelt glidebanebortfall.