Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
18/05
06 APR

Avgang og landing uten klarering

Luftfartstilsynet har den siste tiden mottatt flere rapporter i forbindelse med avgang og landing uten klarering. Rapporter er mottatt både fra operatører som flyr ervervsmessig rute og chartertrafikk, flyskoler og privatflygere. Avgang uten klarering kan lett føre til underskridelse av separasjonsminima og kollisjonsfare. Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) har den siste tiden avgitt to rapporter i forbindelse med avgang uten klarering – SL RAP 26/2004 og 39/2004.

I sistnevnte rapport viser HSLB til at flere av de store norske operatørene ikke har fastsatt operative prosedyrer knyttet til mottak av avgangsklarering. Luftfartstilsynet ønsker derfor å rette en generell påminnelse til markedet.

Luftfartstilsynet henstiller til samtlige norske operatører – herunder flyskoler, flyklubber og privatflygere, som ikke har utarbeidet slike prosedyrer, om å utarbeide og implementere prosedyrer som skal redusere risikoen for avgang og landing uten klarering.