Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
39/05
22 AUG

Besetningssamarbeid og bruk av simulatorer i flygerutdanning

1. Krav til kurs i besetningssamarbeid for alle piloter som skal starte flyging i flerpilotoperasjoner

Luftfartstilsynet krever at alle piloter som skal starte opplæring og flyging i flerpilotoperasjoner skal ha

gjennomgått kurs i besetningssamarbeid (Multi-crew Co-operation (MCC) course) i henhold til vedlegg 1

til BSL JAR-FCL 1.261(c)(2) og vedlegg 1 til BSL JAR-FCL 2.261(d).

Det er i henhold til BSL JAR-FCL 1. 250 og BSL JAR-FCL 2.250 et forhåndskrav om gjennomført kurs i besetningssamarbeid for alle piloter som skal utdanne seg på flerpilotfly (MPA) og flerpilothelikopter (MPH). Hvorvidt flygere må ha kurs i besetningssamarbeid før typetrening og flyging på enpilotfly bestemmes av om flygingen skal foregå som flerpilot-operasjon. Skal flygingen foregå som flerpilotoperasjon skal flygeren ha gjennomgått godkjent kurs i besetningssamarbeid.

2. Tilgjengelig simulator (JAR-STD 1/2)

Begrepet ”available simulator” er brukt i både JAR FCL 1 for fly og JAR FCL 2 for helikopter. Se følgende referanser:

" Appendix 1 til JAR FCL 1.240 & 1.295, pkt. 2 siste setning

" Appendix 2 til JAR FCL 1.240 & 1.295, pkt. 1 siste setning

" Appendix 1 til JAR FCL 2.240 & 2.295, pkt. 2 siste setning

Dette gjelder for

1) innehavere av norske trafikkflygersertifikater som utfører tjeneste i flerpilotrollen, og

2) norske flygetreningsorganisasjoner som utdanner til flerpilotrollen.

Tilgjengelig simulator defineres som en simulator innenfor og utenfor Norges grenser, som enten er godkjent i henhold til JAR-STD eller i henhold til kravene til Federal Aviation Administration (FAA) i USA.

Kravet om tilgjengelig simulator gjelder for ferdighetsprøve og ferdighetskontroll, typerettigheter samt ATPL-prøve.

Når operatøren benytter muligheten til OPC som PC ref AIC N 17/05, skal minst annen hver OPC foregå i godkjent simulator. Luftfartstilsynet anbefaler at alle OPC gjennomføres i godkjent simulator.