Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
02/06
10 JAN

Flyging i isingsforhold

I forbindelse med flyging i isingsforhold oppstod en alvorlig luftfartshendelse i Stavanger kontrollsentrals ansvarsområde (Stavanger AOR) den 14.09.2005 da et fly av typen ATR 42-320 var på vei fra Stord lufthamn, Sørstokken (ENSO) til Oslo lufthavn, Gardermoen (ENGM) med 24 passasjerer og et mannskap på 3.

En kaldfront hadde passert kysten og var på vei østover, og det var varslet moderat ising. Etter avgang fra Stord ble standard utflygingsrute fulgt, og planen var å klatre til marsjhøyden FL190 (ca. 19000 ft). Ved passering av FL100 kom flyet inn i isingsforhold. Flyets avisingssystemer ble slått på og fungerte normalt. Det bygde seg likevel opp is på flyet, og ved passering av FL120 ble stigeevnen markant redusert. I FL140 koblet autopiloten ut samtidig som flyet krenget betydelig og mistet høyde. Det samme gjentok seg da besetningen trodde de hadde gjenvunnet kontrollen. Etter omlag et halvt minutt var flyet igjen etablert i stigning. Høydetapet utgjorde totalt ca. 1500 fot, og var ikke kritisk i forhold til terrenghøyden. Flyet steg deretter til FL 150 og fortsatte til Oslo uten ytterligere problemer.

På bakgrunn av de opplysningene som er kommet frem så langt i undersøkelsen, har Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) funnet det nødvendig å fremme fire umiddelbare tilrådinger. Tilrådingene er fremmet til Luftfartstilsynet og er i utgangspunktet selskap- og typespesifikke. Luftfartstilsynet mener likevel at samtlige operatører som har tillatelse til å operere i henhold til instrumentflygereglene (IFR) bør gjøres oppmerksomme på innholdet i tre av tilrådingene.

- Tilråding nr. 1 omhandler utflygingsprosedyrer og det å etablere skreddersydde utflygingsprosedyrer fra aktuelle flyplasser som ligger nær høytliggende terreng for å forhindre at luftfartøyet flyr inn i isingsforhold som flytypen ikke er sertifisert for.

- Tilråding nr. 2 omhandler opplæring og det å gjennomføre teoretisk opplæring og simulatortrening med gjennomgang av de ulike scenarier for "airframe icing", slik at flygerne får bedre forutsetninger for å kjenne igjen symptomene på alvorlig ising.

- Tilråding nr. 3 omhandler verifisering av at fabrikantens gjeldende nødprosedyrer for ”Severe Icing” er implementert i håndboksystemet.

På bakgrunn av denne hendelsen og ovennevnte tilrådinger, henstiller Luftfartstilsynet samtlige operatører om å:

1. vurdere om egne prosedyrer er tilfredsstillende

2. vurdere om besetningsmedlemmene er behørig trenet for flyging i isingsforhold

3. verifisere at aktuell fabrikants gjeldende nødprosedyrer for ”Severe icing” er implementert i håndboksystemet.