Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
45/07
01 OKT

Endret praksis for utstedelse av kontinuerlige luftdyktighetsbevis (EASA FORM 25) og AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE for alle luftfartøy med AOC og driftstillatelse i Norge

For å imøtekomme krav til utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) innen 28.9.2008, vilLuftfartstilsynet som en overgangsordning fra og med 1.10.2007, endre praksis ved utstedelse og fornyelse av luftdyktighetsbevis ved å endre innholdet i Vedlikeholdsrapport (VR).

Overgang til kontinuerlige luftdyktighetsbevis(EASA Form 25) og Airworthiness Review Certificate(ARC - EASA Form 15) har sitt grunnlag i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

I forskriften kan man lese;
"Article 7, Entry into force
§ 3. By way of derogation from paragraph 1 and 2, Member States may elect not to apply: (b) the provisions of Annex I(I) to aircraft involved in commercial air transport, until 28 September 2008"

Endret praksis

For luftfartøy tilknyttet AOC og Driftstillatelse har Luftfartstilsynet valgt å starte utstedelse av EASA Form 15a, Airworthiness Review Certificate(ARC) medio oktober 2007.

Luftfartstilsynet starter utstedelsen av nye dokumenter for luftfartøy som har utløpsdato 31.10.2007, og fortsetter fortløpende fram til 28.9.2008.

Følgende praksis vil være gjeldende fra 1.10.2007:

Med virkning fra 1.10.2007 vil søknad om luftdyktighetsbevis datert etter denne dato, utløse utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis (EASA Form 25) i henhold til Part 21.A.174 og ARC(Form 15a).

Innhold i ny vedlikeholdsrapport (VR) NF-350E (Transition) er endret, slik at denne tydeliggjør luftfartøyets luftdyktighet.

I forbindelse med utstedelsen av ARC, vil Luftfartstilsynet gjøre en kombinert gjennomgang av dokumenter og luftfartøy på stedet for et utvalg av luftfartøy.

Luftfartstilsynet har vurdert denne endrede praksis til å samsvare med Part-M subpart I i overgangsperioden fram til 28.9.2008.

Eier/operatør må merke seg at luftfartøy med nytt kontinuerlig luftdyktighetsbevis er luftdyktig når dette er tilknyttet en gyldig ARC.

Luftfartstilsynet understreker at ordningen med ny VR (NF-350E (Transition)) inntil videre gjelder kun luftfartøyer tilknyttet AOC og Driftstillatelse.

Luftfartøy som hører inn under privat luftfart skal inntil videre bruke VR (NF-350b).

Begge formularer er tilgjengelig på Luftfartstilsynets internettside.