Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
48/07
23 OKT

Bruk av EASA Acceptable Means Of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM)

Luftfartstilsynet er oppmerksom på at det innen luftfarten råder en del usikkerhet når det gjelder bruk og forståelse av EASAs AMC og GM.

Luftfartstilsynet utvikler ikke eget AMC og GM materiale, men legger EASAs AMC og GM til grunn for saksbehandling av tekniske anliggende. AMC og GM vil, sammen med selve regelverket, også være reflektert i de prosedyrene Luftfartstilsynet legger til grunn for sitt arbeide. Luftfartstilsynet vil derfor anbefale industrien å legge AMC og GM til grunn ved søknader. Dette vil føre til en raskere saksbehandling, og samtidig bidra til at målsettingen om en lik forståelse og praktisering av EU-regelverket i EU/EØS-området, blir oppfylt.

EASA er pålagt å utvikle AMC og GM, - jf forordning 1592/2002, art. 13 og 14. Hensikten er først og fremst å øke forståelsen av EU-regelverket og derigjennom sikre en enhetlig praktisering av regelverket i medlemslandene. Videre er det meningen at materiellet skal være til hjelp for industrien.

EU-regelverket gjelder i Norge dersom det er tatt inn under EØS-avtalen og senere inkorporert i norsk rett gjennom lov eller forskrift. AMC og GM er ikke regelverk, og det som framkommer der er ikke bindende slik som selve regelverket. Likevel er det slik at den som handler i tråd med AMC og GM, pr definisjon handler i tråd med regelverket.