Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/08
23 JAN

Autorotasjon ved trening og prøve til sertifikat og rettighet

Denne AIC-N erstatter AIC N 02/05.

I henhold til vedlegg 2 til BSL JAR-FCL 2.135 og vedlegg 2 til BSL JAR-FCL 2.170 skal det ved ferdighetsprøv til PPL(H) og CPL(H) gjennomføres autorotasjon ned til helikopteret står på bakken.

Det har de seneste årene vært rapportert i Norge flere hendelser og ulykker ved trening og prøving av denne ferdigheten. Det kan i denne sammenheng vises til rapport fra HSLB nr 62/2003 og tilrådning nr 54/2003.

Luftfartstilsynet gir følgende fremgangsmåte:

  1. Autorotasjonen skal utføres iht godkjente treningsprogram og tilhørende prosedyrer hos den angjeldende RF/FTO/TRTO.
  2. Kandidaten skal uten at kontrollanten griper inn, vise ferdighet i å gå inn i autorotasjon, fly under autorotasjon, bedømme høyde og hastighet for å nå fram til ønsket setningspunkt, starte utflating samt påbegynne "collective pitch" mens han/hun fremdeles holder planlagt kurs.
  3. Kontrollanten kan om nødvendig gi støtte til kandidaten ved gjenvinning av motorkraft ved "go around" uten at dette påvirker bedømmingen av autorotasjon.
  4. Autorotasjon med landing uten motorkraft skal ikke gjennomføres i forbindelse med ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll.
  5. Autorotasjon skal ikke gjennomføres fra mindre enn 500' med landing rett fram eller 800' i en sving. Motvindkomponenten bør være minst 3 knop.

Inntil punktene ovenfor er tatt inn som revisjon til JAR-FCL 2, vil Luftfartstilsynet anse de nevnte punktene å tilfredsstille kravet til autorotasjon.