Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
13/09
05 MAI

Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner

I forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften) er det i vedlegg IV, Part-147 (Training organisation requirements) fastslått følgende angående instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer.

147.A.105 Personnel requirements
(f) “The experience and qualifications of instructors, knowledge examiners and practical assessors shall be established as an officially recognised standard”.

Luftfartstilsynet vil med dette presisere at følgende standard gjelder:

For Part-147 organisasjoner godkjent for typetrening (Type training)

Personellkategori

Kriterier

Instruktør

Part-66 AML i aktuell kategori på typen, eller dokumentert utdanning og erfaring i forhold til aktuelt emne.

Eksaminator

Samme som instruktør, bortsett fra når eksaminator benyttes kun som eksamensvakt.

Praksisevaluator

Part-66 AML i aktuell kategori på typen, praksisinstruktør på typen, eller autorisert mekaniker på typen. Minst tre års relevant erfaring.

For Part-147 organisasjoner godkjent for grunntrening (Basic training)

Personellkategori

Kriterier

Instruktør

Part-66 AML i kategori / underkategori i forhold til modul, flyfagarbeider med dokumentert erfaring eller akademisk / teknisk utdannelse innen relevant fagområde.

Eksaminator

Samme som instruktør, bortsett fra når eksaminator benyttes kun som eksamensvakt.

Praksisevaluator

Samme som instruktør, men det må dokumenteres minst tre års relevant praktisk erfaring.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at den beskrevne standard ikke fritar organisasjonene fra å kvalifisere og godkjenne slikt personell gjennom prosedyrer i MTOE.