Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
06/13
06 MAI

Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter.

Denne AIC-N gir informasjon primært rettet mot organisasjoner og enkeltpersoner godkjent for å utføre vedlikehold på luftfartøy i henhold til forordning (EF) No.2042/2003 Annex I (Part-M) og Annex II (Part-145) jf. forskrift 24. mai 2004 nr. 462 (vedlikeholdsforskriften).

Bakgrunn:

Statens havarikommisjon (SHK) i Sverige har undersøkt en luftfartsulykke fortatt med et norsk registrert luftfartøy (slutrapport RL 2013:06). Rapporten kan leses på www.havkom.se

Ved avgang med en Robinson 44 Astro, mistet motoren effekt i 8-10 meters høyde. Effekttapet var såpass stort at piloten ikke hadde mulighet for å gjennomføre en kontrollert landing og helikopteret krasjlandet.  Flere lignende effektbortfall hadde oppstått de siste 2-3 måneder før ulykken uten at årsaken ble funnet. Det oppsto lettere personskader, men omfattende skader på luftfartøyet.

SHK finner at sannsynlig årsak til ulykken er uheldig bruk av absorbentmatte ved utførelse av siste vedlikehold av luftfartøyet, samt mangelfull oppfølging av driftsforstyrrelser som følge av dette. Det ble under etterforskningen funnet betydelige rester av absorbent i forgasseren til luftfartøyet. Dette har ført til at motoren ikke fikk nok drivstoff ved høyt effektuttak.

Absorbent finnes i flere varianter (f.eks. matte, rull, ark, pølse) og brukes i industrien til bl.a. oppsuging av olje og drivstoff. Absorbent består av bl.a. polypropylenfiber. Det antas at absorbentprodukter brukes i forbindelse med vedlikehold av luftfartøy som en erstatning eller supplement til tøyfiller og papir for oppsuging av olje og drivstoff.

Bruk av absorbentprodukter i forbindelse med vedlikehold på luftfartøy utgjør en risiko for FOD (Foreign Objekt Damage) spesielt i drivstoff- og oljesystemer. Rester etter absorbent, eller gjenglemt absorbent, kan oppløses og føre til tilstopping av filtre og ventiler.

Informasjon

Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter.