Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
17/09
14 MAI

Bruk av Minimum Equipment List (MEL) og Deferred Defect List (DDL)

Luftfartstilsynet har i forbindelse med tilsynsvirksomhet erfart at det er varierende fokus på bruk og forståelse av Minimum Equipment List (MEL) og Deferred Defect List (DDL).

Luftfartstilsynet vil med dette presisere hvilke regelverk som gjelder for bruk av MEL og DDL.

Bruk av MEL er omhandlet i Vedlikeholdsforskriften vedlegg 1, Part-M.A.301 samt EU OPS 1.030 /BSL JAR-OPS 3.030.

MEL

- Fartøysjef tar den endelige avgjørelse om fartøyet kan operere iht. operatørens godkjente MEL.

- Fartøysjef foretar de operative vurderinger/ tiltak, men dersom MEL krever spesielle tekniske vurderinger/ tiltak må dette ivaretas av autoriserte sertifiserte teknikere.

Videre omhandler M.A.403 behandling av alle typer feil på luftfartøy.

Luftfartstilsynet presiserer med dette at enhver feil som ikke er utbedret før flyging skal registreres i fartøyets godkjente loggsystem beskrevet i M.A.306. Overføring av utestående feil til DDL kan kun gjøres i henhold til referanse til godkjent underlag som MEL og vedlikeholdsdata.

Vedlikeholdsdata

- Kun autorisert sertifisert tekniker kan ved hjelp av vedlikeholdsdata vurdere om feilen er til fare for flysikkerheten og dermed beslutte om feilen må utbedres før første flytur, eller om den kan utsettes ved å overføre den til DDL.

Luftfartstilsynet presiserer at ovennevnte må ivaretas samt at bruk av MEL ikke skal brukes til å utsette vedlikeholdspunkter.