Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
19/09
18 MAI

Retningslinjer for tildeling av ICAO radiokallesignal og trebokstavkode

Annuller AIC-N 06/02

Ved ønske om tildeling av radiokallesignal og trebokstavkode i henhold til ICAO Doc 8585 – ”Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services” – skal søknad om dette sendes Luftfartstilsynet. Dersom Luftfartstilsynet etter en behovsvurdering finner det godtgjort at det foreligger et behov for radiokallesignal og trebokstavkode, vil søknaden bli fremmet for ICAO.

Foruten de krav som stilles i ICAO Doc 8585, vil det bli lagt vekt på om selskapet har AOC/lisens eller om selskapet har behov for ICAO-kode i forbindelse med faktureringer.

Søknaden som sendes Luftfartstilsynet skal inneholde:

  1. Selskapets navn, adresse, e-postadresse, telefon- og faxnummer
  2. Selskapets radiokallesignal dersom dette er tildelt tidligere
  3. Tre forslag til radiokallesignal – i prioritert rekkefølge
  4. Selskapets trebokstavkode dersom dette er tildelt tidligere
  5. Tre forslag til trebokstavkode – i prioritert rekkefølge

Radiokallesignal og trebokstavkode skal i størst mulig grad gjenspeile hverandre. De bør i størst mulig grad også gjenspeile selskapets navn.

Søknaden sendes til postmottak@caa.no eller fax 75 58 50 05

Søknaden kan alternativt sendes til:

Luftfartstilsynet
Juridisk avdeling
Postboks 243
8001 Bodø