Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
17/08
15 APR

Språkferdigheter for flygere - Informasjon fra Luftfartstilsynet

ICAO har i Annex 1 introdusert nye bestemmelser om dokumentering av språkferdigheter for alle flygere som flyr internasjonalt. Etter 5. mars 2008 må disse kunne dokumentere språkferdigheter i engelsk på ICAO-nivå 4, 5 eller 6.

Dette språkkravet er knyttet opp mot bruk av flyradio, dvs flytelefonistsertifikat. I Norge dokumenteres flytelefonistsertifikat på to måter:

  • For innehavere av flysertifikat føres dette som en egen rettighet (R/T) i flysertifikatet.
  • For personell som ikke er innehavere av flysertifikat (eks. seilflygere, mikroflygere osv.) utstedes separat Flytelefonistsertifikat.

Alle flygere som er innehavere av norske JAR-FCL eller nasjonale CPL og ATPL, samt de fleste innehavere av PPL, har allerede i lang tid blitt testet i evnen til å kommunisere på engelsk med lufttrafikktjenesten i samband med de Skill Tests og Proficiency Checks de har gjennomgått, ref. BSL C 1-1a, pkt. 5.2.2.3.4.

Enkelte innehavere av PPL, samt en del innehavere av separate flytelefonistsertifikat, har ikke gjennomgått denne testen på engelsk. Disse vil ha innført en begrensning i deres flysertifikat evt. flytelefonistsertifikat om at deres flytelefonistrettighet kun gjelder innenfor norsk luftrom.

Luftfartstilsynet sendte i februar ut et vedlegg til flytelefonistsertifikat til alle innehavere av gyldig CPL og ATPL. Vedlegget er en bekreftelse på at innehaveren har engelskkunnskaper tilsvarende ICAO Language Proficiency Level 4. Dette gjøres som ”Grandfather Rights”, basert på tidligere nevnte tester disse flygere har gjennomgått.

Dette vedlegget må medbringes sammen med øvrige sertifikater under flygning utenfor Norge etter 5 mars 2008. I motsatt fall kan andre staters myndigheter nekte flyning i deres luftrom.

Vedlegget til flytelefonistsertifikatet er kun gyldig sammen med gyldig flysertifikat samt gyldig flytelefonistsertifikat, eventuelt som rettighet innført i flysertifikat, uten begrensning til norsk luftrom, og har samme nummer som innehaverens øvrige sertifikat.

Flygere som IKKE har mottatt dette, men som trenger det, og som ikke har begrensning til norsk luftrom i sitt flytelefonistsertifikat, kan ved henvendelse til Luftfartstilsynet søke om å få utstedt slikt vedlegg. Henvendelse kan skje via e-post, fax eller post , og det må opplyses om fullt navn,fødselsdato og postadresse.