Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
04/14
10 MAR

Vedtakelse av felleseuropeiske regler for ikke-ervervsmessig flyging (Part NCC og NCO)

Samferdselsdepartementet har den 25. februar 2014 vedtatt forskrift som innfører forordning 800/2013 i norsk rett. Forordning 800/2013 inneholder bestemmelser for ikke-ervervsmessig flyging som tilføyes forordning 965/2012 (EASA-OPS). De nye reglene inngår i EASA OPS som Part NCC (annex IV) og Part NCO (annex VII).

Reglene inneholder driftsbestemmelser for all ikke-ervervsmessig flyging med fly, helikopter, seilfly og ballong. Reglene skiller mellom ikke ervervsmessig flyging med komplekse motordrevne luftfartøyer (NCC) og slik flyging med øvrige luftfartøyer (NCO).

Part NCC og NCO vil, sammen med de øvrige delene av EASA-OPS, bli gjeldende fra og med 28. oktober 2014. Treningsorganisasjoner som kun tilbyr trening for sertifikatene LAPL, PPL, BPL og SPL kan imidlertid vente til 8. april 2015 med å ta i bruk reglene. Likeledes kan Ikke-ervervsmessige operatører av komplekse motordrevne luftfartøyer (NCC-operatører) velge å utsette overgangen til nytt regelverk til 25. august 2016.

Forordning 800/2013 finner du her.