Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
16/14
17 NOV

Vedlikehold av luftfartøy unntatt EASA luftdyktighetskrav i følge forordning (EF) nr. 216/2008

Innledning:

Tidligere utstedt AIC-N 09/13 som omhandler vedlikehold av luftfartøy unntatt forordning (EF) nr. 216/2008 vil bli kansellert og erstattet av ny AIC-N som følger:

Hvem AIC-N 16/14 gjelder for:

Denne AIC-N er rettet mot verksteder og enkeltpersoner godkjent for å utføre vedlikehold på luftfartøy og komponenter i henhold til forordning (EF) nr. 2042/2003 Annex I (Part-M) og Annex II (Part-145) jf. forskrift 24. mai 2004 nr. 462 (vedlikeholdsforskriften) som er unntatt EASA luftdyktighetskrav i følge forordning (EF) nr. 216/2008 jf. forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Dette omfatter blant annet følgende kategorier av luftfartøy:

  • Luftfartøy som opererer som "State Aircraft", jf. (forordning (EF) nr. 216/2008 art. 4
  • Ikke-kommersielle luftfartøy listet i Annex II i forordning (EF) nr. 216/2008

Informasjon:

Norske Part-145 godkjente verksteder er et autorisert verksted jf. BSL B 1-1.

Verkstedets godkjenning har ingen utløpstid, men er gyldig under forutsetning av at Luftfartstilsynet fører tilsyn med verkstedet og verkstedet innfrir forpliktelsene på godkjenningen. 

Bakgrunn:

Siden introduksjon av EASA i Norge har det blitt utført vedlikehold på luftfartøy omfattet av denne AIC, med utstedelse av "Certificate of Release to Service" (CRS) i henhold til EASA Part-145. Denne praksis er i strid med Part-145 og CRS ble gitt utenfor omfanget av Part-145-godkjenningen. Gjeldende regelverk for vedlikehold av disse luftfartøyene i Norge er BSL B-serien.

Endring:

For å ivareta vedlikehold av luftfartøyene omfattet av denne AIC, innføres følgende for Part-145-godkjente verksteder i Norge:

EASA Part-145-verksteder kan godkjennes etter BSL B 2-3 for attestering av utført vedlikehold på norskregistrerte luftfartøy som ikke har luftdyktighetskrav fra EASA. Verkstedet skal etablere prosedyrer som plasseres i egen Part til "Maintenance Organisation Exposition" (MOE) eller som egen prosedyremanual. Attestasjon for utført vedlikehold skal gis ved å benytte godkjenningsnummeret som verkstedet allerede har på sin EASA Part-145 godkjenning, med et statement i.h.t. BSL B 2-4.

Vedlikehold av flymateriell under BSL B 2-3 kan benytte godkjente Part-145 prosedyrer i MOE i tillegg til etablerte BSL B prosedyrer, så lenge det er innenfor omfanget av Part-145 godkjenningen.

Søknad:

Søknad om vedlikehold av luftfartøy og komponenter unntatt EASA luftdyktighetskrav i følge forordning (EF) nr. 216/2008 og Part-145, skal inneholde

  • Egen BSL B prosedyre som skal ivareta de områder som avviker fra EASA Part-145 prosedyrer. Disse prosedyrene plasseres i egen Part til MOE eller som egen prosedyremanual. Prosedyrene skal angi kategori- og klasseinndeling samt typer av rettigheter verkstedet har på sin autorisasjon (Scope of Work), ref. BSL B 2-4, vedlegg 2 § 1.