Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
21/13
03 sep

VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området

Bakgrunn
Denne AIC-N gir anbefalinger med bakgrunn i beste praksis samt BSL F 1-1 §§ 2-12 og 2-13 om forebygging av sammenstøt. Den er utarbeidet i samråd med aktuelle brukergrupper med erfaring fra VFR- flygning over Oslo området.

All VFR-flyging i luftrom klasse G over Oslo
Luftfartstilsynet har kommet fram til at det er en stor sikkerhetsgevinst dersom VFR- trafikk nytter en felles frekvens over Oslo og omliggende områder.

Luftfartstilsynet anbefaler derfor lyttevakt og bruk av blindsendinger på VHF-radio i et avgrenset område, med henvisning til Helikopter/småflykart Norge M517A 1:250 000 for Oslo, kart nr.4. Avgrensningen er som følger i henhold til vedlagte kart:

Maridalsvannet, Haukåsen, Sværsvann, Drøbak, Sætre, Asker, Sollihøgda, Triungvann, Maridalsvannet.

Koordinatene er som følger:

Maridalsvannet:N59°58'60.0000", E010°46'60.0000"
Haukåsen:N59°54'15.0000", E010°53'50.0000"
Sværvann:N59°49'00.0000", E010°54'00.0000"
Bunnefjorden:N59°43'17.0000", E010°43'36.0000"
Drøbak:N59°40'00.0000", E010°37'00.0000"
Sætre:N59°40'60.0000", E010°28'60.0000"
Asker:N59°49'00.0000", E010°22'60.0000"
Sollihøgda:N59°57'00.0000", E010°22'60.0000"
Triungvann:N60°00'00.0000", E010°33'00.0000"
Maridalsvannet:N59°58'60.0000", E010°46'60.0000"

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på et tilgrensende definert område omkring Kjeller flyplass, der et tilsvarende prinsipp med blindsendinger er gjennomført. Se AIP AD 2 ENKJ 30MAY13 og senere.

Radiofrekvens
Luftfartstilsynet tilrår alle som flyr VFR i nevnte området å nytte bruke frekvensen 122.00 MHz for å informere om sine bevegelser (sende blindt). Det holdes lyttevakt på samme frekvens.

Sikkerhetsgevinst
Det er en stor sikkerhetsgevinst i å fly så høyt som luftrommet tillater. Samtidig må man må unngå å fly inn i overliggende kontrollert luftrom. Man må ta hensyn til værforhold og annen trafikk i området. Å fly så høyt som mulig har også betydning for å minske støy overfor omgivelsene. Fartøysjefer oppfordres derfor til å ta tilbørlig hensyn, både til flysikkerhet og miljø ved valg av rute.

Vedlagte kart er av veiledende karakter.