Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
11/17
30 JUN

Utdanning ved utenlandsk RF (Registered Facility) – Endring av praksis

Bakgrunn:
Luftfartstilsynet har inntil nå hatt en praksis der utdanning ved utenlandsk RF aksepteres som en del av flygerutdanningen. Luftfartstilsynet har imidlertid ingen innflytelse på kvaliteten til utdanning tatt ved utenlandsk RF. Som følge av flere tilfeller der kandidater med utdanning fra utenlandsk RF ikke har hatt de forventede kvalifikasjoner, endres derfor praksis fra og med publiseringen av denne AIC.

Ny praksis:
Kandidater som har gjennomført hele eller deler av sin teoretiske eller praktiske flygerutdanning ved en utenlandsk RF vil fra og med publiseringen av denne AIC ikke få akseptert sin utdanning og de vil ikke få utstedt norsk sertifikat.

Overgangsordning som følge av ny praksis:
For de kandidater som startet teorikurs ved utenlandsk RF før publiseringen av denne AIC gjelder følgende:

  • All utdanning ved utenlandsk RF aksepteres for de som startet teoriutdanningen før publiseringen av AIC-N 04/17 den 24. mars 2017.
  • All utdanning ved utenlandsk RF som fyller kravene som presiseres i AIC-N 04/17, aksepteres for de som startet teoriutdanningen etter publiseringen av AIC-N 04/17 den 24. mars 2017, men før publiseringen av denne AIC. Som det går frem av AIC-N 04/17 skal teorikurs til privatflygersertifikater inneholde minimum 100 timer undervisning. Undervisning betyr i denne sammenheng klasseromsundervisning, eventuelt kombinert med fjernundervisning.  Selvstudier er ikke å anse som undervisning.

Relevant informasjon:
Kandidatene som rammes av ny praksis kan fullføre sin utdanning utenfor Norge og få utstedt sertifikat fra et annet EASA-land.

Utdanning gjennomført ved norsk RF eller norsk/utenlandsk ATO omfattes ikke av praksisendringen som følger av denne AIC.

Luftfartstilsynet har i forbindelse med publiseringen av denne AIC, minnet kontrollantkorpset på at kontroll av kandidaters teoriferdigheter inngår som en del av oppflygingen (skill test).