Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
11/16
11 MAI

Trenings- og erfaringskrav til piloter for flyging med underhengene last – Alt.MoC. til SPO.SPEC.HESLO.100

Luftfartstilsynet har godkjent en alternativ fremgangsmåte for oppfyllelse (alternative means of compliance – Alt.MoC) av bestemmelsen SPO.SPEC.HESLO.100 i forordning (EU) nr. 965/2012.

Forordning (EU) 965/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, publisert hos Luftfartstilsynet som BSL D 1-1.

Bestemmelsen SPO.SPEC.HESLO.100 bokstav b og c fastsetter erfarings- og treningskrav til piloter som skal fly helikopter med underhengende last. Disse trenings- og erfaringskravene utdypes i tilhørende AMC1 SPO.SPEC.HESLO.100(3) utgitt av EASA.

Bestemmelsen ARO.GEN.120 i forordning nr. 965/20012 gir Luftfartstilsynet anledning til å godkjenne alternative fremgangsmåter (Alt.MoC) som kan benyttes av aktørene i markedet som alternativ til AMC materiale som er publisert av EASA.

Den nå godkjente Alt.MoC SPO.SPEC.HESLO.100 er basert på modellen som enkelte norske helikopterselskaper i en årrekke har benyttet for å utdanne piloter til å fly med underhengende last.

Alt.MoC SPO.SPEC.HESLO.100 er publisert på Luftfartstilsynets nettside http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/. Den kan benyttes som fremgangsmåte i Norge for å oppfylle den aktuelle delen av bestemmelsen SPO.SPEC.HESLO.100.