Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
23/16
14 NOV

Teorieksamen for flygere og fartøysjefer som fører luftfartøy uten fører om bord

Fra 1. februar 2017 må alle som ønsker å føre luftfartøy uten fører om bord (Remotely Piloted Aircraft System) i godkjent RPAS-kategori 2 og 3 (RO-2 og RO3) ha avlagt og bestått teorieksamen. Kravet innføres for å sikre at flygere og fartøysjefer som opererer luftfartøy i denne kategorien har visse grunnleggende kunnskaper om luftfartssystemet.

Pensum
Luftfartstilsynet tilbyr gratis nettkurs som legges til grunn for eksamen. Det er viktig å merke seg at alle vedlegg og lenket innhold i kurset er del av pensum, med mindre innholdet er merket «til orientering». Dette omfatter, men er ikke begrenset til følgende dokumenter:

  • Aeronautical Information Publication (AIP)
  • Regelverk omfattet i nettkurset
  • Aeronautical Information Circular (AIC)

Kandidatene vil til enhver tid se hvilken revisjon av nettkurset som er relevant for eksamen. I tilfelle hvor nettkurset revideres vil dette bli publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside, med ikrafttredelsesdato.

Om eksamen

Prøven kan gjennomføres ved alle trafikkstasjoner som drives av Statens vegvesen. Eksamen gjennomføres elektronisk. Oversikt på trafikkstasjonene og åpningstider er tilgjengelig her.

Regler for eksamen
Gjennomføring av eksamen vil bli regulert etter samme forskrift som benyttes for andre eksamensordninger i luftfarten (BSL C 1-1a - Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater). Det forventes at forslag til endring av reglene kommer på ekstern høring i løpet av november 2016 og de vil gjelde fra senest 1. februar 2017. Eget eksamensreglement publiseres på vår nettside.

Gebyr
Gebyret skal dekke forarbeid til eksamen, gjennomføring, registrering og behandling av eventuell klage. Det vil dekke kostnader for både Luftfartstilsynet og Statens vegvesen. Størrelsen på gebyret er beregnet til å ligge mellom 1500 og 2000 kroner per gjennomføring, men nøyaktig pris er enda ikke bestemt og vil bli publisert i neste versjon av gebyrforskriften.

Innhold og spørsmål
Prøven vil inneholde 40 spørsmål som hver har fire alternative svar. Kun ett av alternativene vil være rett. Både rekkefølge på spørsmål og spørsmålsalternativer vil variere fra kandidat til kandidat. For å bestå må kandidaten svare korrekt på minimum 75% (/30 spørsmål) innenfor en tidsfrist på 80 minutter. Spørsmålene vil være tilgjengelig på norsk og engelsk.

Gjennomføring

Oppmelding
Dersom du ønsker å avlegge teorieksamen må du møte ved en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Mange operatører har tilhold i Oslo-området, det kan derfor bli stor pågang og reise til en annen trafikkstasjon må kunne påregnes av kandidatene. Eksamen er tilgjengelig for alle som kan vise gyldig identifikasjon og betaler eksamensgebyret.

Gyldig legitimasjon
Det er viktig å medbringe gyldig legitimasjon.
Her kan du se hvilken type legitimasjon som aksepteres.

Betaling
Det arbeides med å legge til rette for en enkel og smidig betalingsløsning. Detaljer rundt betaling blir publisert på vår nettside så snart dette er på plass.

Besvare spørsmål
Spørsmålene besvares elektronisk. Det er viktig å sette seg grundig inn i eksamensreglementet før eksamen påbegynnes. Så snart alle spørsmål er besvart vil kandidaten motta resultatet. Alle resultater registreres hos Luftfartstilsynet.

Forsøk på juksing under eksamen
Dersom det avdekkes forsøk eller gjennomføring av juks vil saken bli behandlet av Luftfartstilsynet. Eksamensjuks vil medføre karantene fra å kunne avlegge ny eksamen i 12 måneder.

I tilfelle du ikke består
Dersom du ikke oppnår minimumskravet for bestått eksamen vil du få beskjed om at eksamen ikke ble bestått. Det er mulig å melde seg opp til ny gjennomføring påfølgende dag, men vi anbefaler alle kandidater å sette seg grundig inn i pensum før eksamen. Du har også rett til å klage i etterkant. I tilfelle du stryker, deretter klager, men velger å avlegge ny eksamen før klagen er behandlet, vil klagen bli ansett som trukket.

I tilfelle du består
Etter bestått teorieksamen vil du umiddelbart få et vedtak som dokumenterer at du har bestått. Dette oversendes også automatisk til Luftfartstilsynet. Det er viktig at en kopi av dette dokumentet lagres hos den eller de operatørene hvor du skal fly. Den enkelte operatør en ansvarlig for å føre oversikt over hvilke flygere og fartøysjefer som har bestått eksamen.

Gyldighet

Bestått teorieksamen har ingen tidsbegrenset gyldighet innenfor dagens regelverk. Den enkelte operatør er ansvarlig for at flygere og fartøysjefer får tilstrekkelig og tilpasset kompetanseoppfølging basert på de risikoanalyser som benyttes av den enkelte operatør. Dette må blant annet kombineres med praktisk bruk av det systemet som operatøren benytter og for eksempel området hvor det opereres.

Se også vedlegg 1 som viser en forenklet skisse på gjennomføring av eksamen.