Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
13/17
20 JUL

Stenger luftrommet over og rundt Bergen september 2017

Store deler av luftrommet over og rundt Bergen vil være stengt i perioden 15.-24. september 2017 i forbindelse med Sykkel-VM.

Mesterskapet er et stort arrangement, som vil få stor mediedekning. Link-fly vil operere i områdene og sørge for direkteoverføring og filming. For å ivareta sikkerheten i lufta og på bakken innfører Luftfartstilsynet et generelt flyforbud i tre soner for all aktivitet som ikke er en del av arrangementet.

Flyforbudet er fastsatt 26. juni 2017 og finnes i Lovdata. Her finner man også koordinatene og tidspunktene for de midlertidige flyforbudssonene.
Tre midlertidige restriksjonsområder sykkel-VM i Bergen_Side_7.jpg

kart sykkelvmbergen.jpg 
Kart generert fra SkyDemon

 

Flyforbudet gjelder
Forbudet retter seg til all sivil luftfart, inkludert modellfly og droner. Restriksjonen vil være fra bakken og opp til 10.000 fot. Det er mulig å søke særskilt tillatelse fra Vest Politidistrikt, kontakt politioverbetjent Vidar Sætre, vidar.satre@politiet.no

Flyforbudet gjelder ikke
Flyforbudet rammer ikke ordinær rutetrafikk ved Flesland da lufthavnen ligger utenfor flyforbudssonene. Det gjelder heller ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søke- og redningsoppdrag.