Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
15/16
06 JUN

Revidert forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) med tilhørende veiledning

Luftfartstilsynet har 3. juni 2016 vedtatt en endring til forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) med tilhørende veiledning. Forskriften publiseres på www.lovdata.no og www.luftfartstilsynet.no. Veiledningen vil bli publisert på vår hjemmeside i tilknytning til BSL G 8-1.

Endringene følger etter vår høring datert 15. januar 2016 og er knyttet til klargjøring av eksisterende tekst, oppdatert tekst og fraseologi relatert til oppgradering av infrastruktur som benyttes ved overvåking, endret nummerering i PANS-ATM, korrigerte forskrifthenvisninger, endringer for å tilpasse norsk oversettelse av fraseologi og ny norsk fraseologi basert på tidligere gjennomførte endringer i PANS-ATM.

Endringen trer i kraft 15. september 2016.
Endringsforskrift og veiledning er vedlagt.