Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
14/17
23 OKT

Restriksjonsområde over Preikestolen fra 7. november 2017

Luftfartstilsynet har 19. oktober 2017 med hjemmel i luftfartsloven §§ 9-1a og 15-4, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 og 14. august 2017, vedtatt forskrift som oppretter et midlertidig restriksjonsområde EN R222 Preikestolen 2017, i perioden fra og med 7. november 2017 til og med 10. november 2017.

Formålet med opprettelsen av restriksjonsområdet er for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker under filminnspilling over Preikestolen i Forsand kommune.

Restriksjonsområdet gjelder følgende område:

EN R222 Preikestolen 2017:

Lateral utstrekning: Begrenset av en sirkel med senter definert av koordinatene 58 grader, 59 minutter og 6,8 sekunder NORD og 006 grader, 11 minutter og 3,4 sekunder ØST og radius 1,6 nautiske mil.

Vertikal utstrekning: Begrenset mellom bakke/vann og opp til og med 4000 fot AMSL.

Se vedlagte kart.

Restriksjonene gjelder i følgende tidsrom:

07. november 2017 kl. 04:00 UTC til 10. november 2017 kl. 21:00 UTC.

All flyging i restriksjonsområdet som ikke er en del av operasjonene, er forbudt.

Restriksjonene gjelder all luftfart, herunder modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord.

Forbudet gjelder ikke for enkeltflygninger og/eller en serie med flygninger som har fått særskilt skriftlig tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag og flygninger etter Open Skies-traktaten.

Ansvarlig for operasjonene inne i restriksjonsområdet skal opprettholde lyttevakt på VHF 118.500 MHz, i god tid før, under og etter tidsrommet restriksjonene gjelder for.

Kart restriksjonsområde Preikestolen.png 

Kart generert fra Kartverket. Klikk her for større bilde.