Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
06/15
14 APR

Pilot Common Project

27. juni 2014 vedtok EU-kommisjonen gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014. Forordningens tittel er: «Commision Implementing Regulation (EU) No 716/2014 of 27 June 2014 on the establishment of the Pilot Common Project supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan”.

Formålet er å sikre en felles og synkron gjennomføring i hele EU/EØS-området av ny teknologi som skal bedre det europeiske luftfartssystemets ytelse og bærekraft. De nye teknologiske løsningene er et resultat av det forsknings- og utviklingsarbeid som er organisert og finansiert gjennom det store teknologiprosjektet SESAR. Utvikling og felles implementering av ny teknologi er avgjørende for å nå de ambisiøse målene for prosjektet «Single European Sky».

Forordningen legger til rette for den første store felles implementering av SESAR-teknologi.  Implementeringen har 6 fokusområder (ATM-funksjonaliteter):

AF-1 :    «Extended Arrival Manager (AMAN) and Performance Based Navigation (PBN) in high

              density Terminal Maneuvering Areas (TMAs)»

AF-2 :    «Airport Integration and Throughput»

AF-3 :    «Flexible Airspace Management and Free Route»

AF-4:     «Network Collaborative Management»

AF-5 :    «Initial System Wide Information Management (iSWIM): ground-ground integration and

               aeronautical data management & sharing»

AF-6 :    «Initial Trajectory Information Sharing: air-ground integration towards i4D with enhanced

               Flight Data Processing performances»

 

Forordningen stiller krav både til tjenesteytere og luftromsbrukere. Det er satt tidsfrister for når de ulike funksjonaliteter skal være på plass.

Forordningen er gjennomført i norsk rett 30. mars 2015 i forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan (BSL G 1-2a). Forskriften trer i kraft straks.

Forskriftene kan finnes på Lovdata. Her finner man også forordning (EU) 716/2014 i norsk og engelsk versjon.