Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
01/15
16 JAN

Påminnelse om rapporteringsplikt

Luftfartstilsynet har mottatt rapporter om rapporteringspliktige hendelser som har blitt oppdaget ved hjelp av FDM (Flight Data Monitoring).

Luftfartstilsynet ønsker å minne operatører og andre om rapporteringsplikten som er beskrevet i BSL A 1-3 (forskrift 8. desember 2006 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. «rapporteringsforskriften»).

Alle rapporteringspliktige hendelser skal rapporteres til Luftfartstilsynet ved bruk av rapporteringsskjemaet NF-2007, uavhengig av måten hendelsen er oppdaget på (eksempelvis ved fysisk observasjon, data-registrering eller hvilken som helst annen måte man har blitt klar over at en rapporteringspliktig hendelse har funnet sted).

Du finner informasjon om slik rapportering på Luftfartstilsynets nettsider http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/rapportere/. Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du ta kontakt med Analyseavdelingen i Luftfartstilsynet på NF-2007@caa.no eller ringe 75 58 50 00.