Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
22/16
14 OKT

Oppheving av BSL B 2-1

Luftfartstilsynet har med virkning fra 30. mai 2016 opphevet forskrift 24. februar 2004 nr. 457 om vedlikehold av flymateriell for ervervsmessig flyging og luftfartøy sertifisert i henhold til JAR/FAR 25 eller 29 (vedlikeholdsforskriften - erverv), (BSL B 2-1).

Det materielle innholdet i BSL B 2-1 er nå regulert i kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikholdsforskriften, BSL B 4-1). BSL B 2-1 er således overflødig, og er på bakgrunn av dette opphevet.