Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/14
24 MAR

Oppdatert EASA-forskrift

Samferdselsdepartementet har 5. mars 2014 vedtatt endringsforskrift til forskrift 26. februar 2013 nr. 219 (EASA-forskriften) som innfører forordning 628/2013 i norsk rett. Endringsforskriften trer i kraft straks. Forordning 628/2013 inneholder bestemmelser om EASAs standardiseringsinspeksjoner av nasjonale luftfartsmyndigheter.

Hovedpunkter er:

  • Overgang til Continous Monitoring Approach (CMA) med løpende innmelding av data fra myndigheten til EASA.
  • Tettere samarbeid mellom EASA og ICAO om inspeksjoner av nasjonale luftfartsmyndigheter
  • Oppnevnelse av en nasjonal standardiseringskoordinator i den nasjonale myndigheten
  • Større fleksibilitet for EASA i sammensetningen av inspeksjonsgrupper
  • Fokus på opplæring/kompetanse for inspektørene