Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
14/16
01 JUN

Operasjonelt direktiv med krav om bruk av fly med trykkabin

Luftfartstilsynet har den 24. mai 2016 vedtatt forskrift som inneholder et operasjonelt direktiv med krav om bruk av fly med trykkabin ved ruteflyging med passasjerfly over fjellområder i Norge. Kravet gjelder fra forskriftens vedtakelsesdato.

Direktivet gjelder for norske og utenlandske flyselskaper som et nasjonalt krav i tillegg til de felleseuropeiske reglene i forordning (EU) nr. 965/2012. Forordning (EU) nr. 965/2012 er gjennomført i forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

Direktivet er gitt med hjemmel i luftfartsloven § 9-1 etter prosedyren som følger av forordning (EF) 216/2008, artikkel 14 nr. 1. Denne artikkelen innebærer at statene kan utgi regler dersom det er nødvendig for å ivareta særskilte sikkerhetsproblemer som ikke er tilfredsstillende regulert i det felleseuropeiske regelverket.

Kravet om bruk av fly med trykkabin er ansett som et nødvendig sikkerhetstiltak for å motvirke en særlig risiko for ising på fly som spesielt gjør seg gjeldende i fjellområder i Norge. Denne risikoen anses som uakseptabel ved ervervsmessig ruteflyging med passasjerer, hvor disse passasjerene har krav på at flygingen utføres med et høyt sikkerhetsnivå.

Forskriften som inneholder direktivet publisert i Lovdata og i AIP, i tillegg til på Luftfartstilsynets nettside, se: (http://luftfartstilsynet.no/regelverk/)