Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
18/15
03 AUG

Nye skjema for PPL, CPL og IR

Denne AIC-N erstatter AIC-N 06/08.

Luftfartstilsynet gjør endringer på skjema for PPL, CPL og IR. Kontroll- og sjekkliste over timekrav og dokumentasjonskrav finnes nå i de nye skjemaene. Det skal til enhver tid benyttes oppdatert skjema. Oppdatert skjema finnes på Luftfartstilsynets nettside, www.luftfartstilsynet.no.

Skjemaene som er omfattet av endringen er:

  • Private Pilot Licence Aeroplane PPL(A), NF-1029E
  • Private Pilot Licence Helicopter PPL(H), NF-1035E
  • Commercial Pilot Licence Aeroplane CPL(A), NF-1036E
  • Commercial Pilot Licence Helicopter CPL(H), NF-1037E
  • Instrument Rating Aeroplane IR(A), NF-1038E
  • Instrument Rating Helicopter IR(H), NF-1039E

Følgende skjema skal ikke lenger benyttes:

  • Kontrollskjema for direkteoppmelding til PPL, NF-1047 B
  • Påmelding til praktisk prøve for luftfartssertifikat, NF-0428 B

De nye skjemaene skal brukes fra og med 1.august 2015.

Skolesjefen ved godkjente treningsorganisasjoner (ATO) er ansvarlig for at alle myndighetskrav for utdannelsen til sertifikat og rettighet er tilfredsstilt, samt at alt av dokumentasjon foreligger, før kontrollant kontaktes. Skolen behøver ikke å søke Luftfartstilsynet om gjennomføring av praktisk prøve for kandidater som skal søke om utstedelse av norsk part-FCL-sertifikat.

Dersom skolen har elever som skal søke om sertifikat i andre EU/EØS-land, må ATO kontakte vedkommende lands luftfartsmyndighet på forhånd.

Hvis ferdighetsprøven ikke blir bestått, skal det ikke betales nytt gebyr til Luftfartstilsynet for ny prøve. Ved hver ferdighetsprøve skal det fylles ut prøveskjema.  Begge skjemaer, både for prøver som er bestått og ikke bestått, skal sendes til Luftfartstilsynet sammen med resten av dokumentasjonen. Dette gjelder også for prøver med resultat «partial pass». Kontrollanten er ansvarlig for at all dokumentasjon sendes inn samlet etter avholdt prøve.

Etter gjennomført praktisk prøve skal skjema straks sendes Luftfartstilsynet..

Skjemaer som ikke er korrekt utfylt og/eller mangler signatur, vil bli returnert.

Dersom ATO på fast basis planlegger å benytte kontrollanter med utenlandsk kontrollantbevis, dvs. uten å melde fra på forhånd slik prosedyren er beskrevet i Examiner Difference Document (EDD), kan ATO søke om å få godkjent en slik ordning. EDD er tilgjengelig på EASAs nettside.

Luftfartstilsynet presiserer at ATO skal ha godt beskrevet prosedyrer for de kontrollanter som benyttes ved skill test. Et viktig ledd i standardisering av skill test-kontrollanter er at de også gis gjennomgang (brief) om lokale forhold, ATO-manualverk, samt relevante administrative prosedyrer.