Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
17/16
05 SEP

Ny utgivelse av BSL D 3-1 og D 3-2 – forskrifter om privatflyging

Luftfartstilsynet har av regeltekniske årsaker måttet utgi «driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)» – BSL D 3-1 og «forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter» - BSL D 3-2 på nytt.

Den nye utgivelsen av forskriftene innebærer ingen endring av reglene. Referansen til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser er imidlertid korrigert.

BSL D 3-1 og D 3-2 regulerer i dag kun privatflyging som ikke omfattes av de felleseuropeiske reglene. Luftfartstilsynet vil på et senere tidspunkt revidere disse reglene slik at de blir bedre innrettet i forhold til denne delen av luftfarten.