Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
24/15
06 NOV

Ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Luftfartstilsynet har 27. oktober 2015 vedtatt ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner. Forskriften opphever forskrift 27. juni 2011 nr. 655 om kontrollflyorganisasjoner mv. Forskriften vil bli publisert på Luftfartstilsynets nettside som BSL G 9-1.

Forskriften gjennomfører som tidligere ICAO DOC 8071 Volume I og Volume II i norsk rett. I tillegg gjennomfører forskriften nå DOC 9906 Volume V og Volume VI i norsk rett.

Validerings- og kontrollflyging av SCAT-I skal følge kravene fastsatt i ICAO DOC 8071 Volume II. Referansen til FAA Order 8200.41 utgår.

Den nye forskriften erstatter begrepet «kontrollflyging» med «validerings- og kontrollflyging». Forskriften stiller krav til godkjenning av validerings- og kontrollflyorganisasjoner, kontrollflyutstyr, valideringspiloter og kontrollflyhåndbok. Luftfartstilsynet behandler søknader om godkjenning.

Kravet om driftstillatelse etter luftfartslovens § 8-8 erstattes 1. januar 2016 med krav om selverklæring for operatører som utfører spesialiserte luftfartsoperasjoner, jf. forordning (EU) nr. 965/2012, ORO.DEC.100. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Godkjenning av kontrollflyorganisasjoner gitt i medhold av forskrift 27. juni 2011 nr. 655 om kontrollflyorganisasjoner mv. er gyldig inntil utløpet av godkjenningsperioden. Godkjente organisasjoner må likevel sikre samsvar med kravene iht ORO.DEC.100. Nærmere informasjon om krav og frister fremgår av AIC-N 16/15.

Luftfartstilsynet har utarbeidet veiledning til den nye forskriften, som blir tilgjengelig på vår internettside, www.luftfartstilsynet.no