Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
10/16
04 MAI

Ny forskrift om sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel (BSL D 2-10)

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift 19. april 2016 nr. 400 om sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel. Forskriften trådte i kraft samme dag.

Forskriften er publisert på www.lovdata.no og www.luftfartstilsynet.no. På Luftfartstilsynets nettsider vil forskriften publiseres som ny BSL D 2-10. 

Formålet med forskriften er å sikre at posisjonen til hvert enkelt helikopter er kjent slik at det lett kan lokaliseres i søk- og redningssammenheng, samt å sikre at helikoptertrafikken er synlig for lufttrafikktjenesten i kontrollert luftrom med ADS-B dekning.

Krav til ADS-B transponder
Forskriften stiller krav om at alle helikoptre som benyttes til flygning til eller mellom landingsplasser som ligger i havområdene over norsk kontinentalsokkel, skal være utrustet med ADS-B transponder. Kravet kommer som følge av at Avinor har bygget ut ADS-B dekning i store deler av disse havområdene. ADS-B muliggjør trafikkstyring og posisjonering av luftfartøy i forbindelse med alarmtjeneste.

Krav til alternativt system for sporing av helikopter
Dersom slike helikopteroperasjoner skal foregå i havområder uten ADS-B dekning, stiller forskriften krav om at helikopteroperatøren skal anvende et alternativt system for kontinuerlig sporing av den enkelte flygning. For å tilfredsstille kravet til kontinuerlig sporing bør systemet ha en sporingsfrekvens som gjør det mulig å lokalisere helikopteret presist dersom det oppstår en unormal situasjon eller nødsituasjon under flygningen.

Unntaksbestemmelser
Forskriften inneholder unntaksbestemmelser slik at enkelttilfeller hvor forskriftens krav om ADS-B transponder eller system for sporing ikke kan oppfylles, kan håndteres.

Oppheving av forskrift om M-ADS
Forskriften erstatter forskrift 16. mai 2004 nr. 800 om bruk av modified dependant surveillance (M-ADS), tidligere publisert som BSL D 2-10, ettersom M-ADS ikke lenger produseres og derfor ikke kan benyttes som påkrevd utstyr for sporing av helikoptre.