Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/11
21 FEB

Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:

Luftfartstilsynet varsler hermed om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy. Praksisendringen blir gjeldende fra dags dato. Nytt luftfartøy defineres på Statement of Conformity som ny. Fremover utstedes ARC for nye luftfartøy basert på Luftfartstilsynets utstedelse av Certificate of Airworthiness (C of A). Det er således ikke behov for AR Recommendation.

Det presiseres at originalt dokument (EASA Form 52 eller annet
Statement of Conformity som Export Certificate of Airworthiness) skal vedlegges søknaden om luftdyktighetsbevis, i tillegg til dokumentasjon i henhold til Part-21, 21.A.174 (b) pkt. 2.

Eier eller operatør må likevel kunne dokumentere koding av ELT og transponder, samt ivareta krav i Part-M, M.A.305 om nødvendig status over luftfartøy når dette settes i drift.