Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
21/15
31 AUG

Krav til prosedyrer for steril førerkabin

Luftfartstilsynet vedtok den 14. juli 2015 en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2015/140. Regler om steril førerkabin har ikke tidligere vært lovfestet. Forordningen sørger nå for en slik lovfesting av bestemmelser som krever at luftfartsoperatører som utfører ervervsmessig lufttransport (CAT), ikke-ervervsmessig luftfart med komplekse motordrevne luftfartøyer (NCC) og spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO), utarbeider prosedyrer for steril førerkabin.

Formålet med slike prosedyrer er å legge til rette for at flygernes oppmerksomhet utelukkende blir rettet mot håndteringen av fartøyet under de såkalte kritiske fasene av flygingen samt under taksing. Flygerne skal dermed ikke pålegges unødige oppgaver i disse fasene av flygingen.

Forordning 2015/140 er del av forordning (EU) 965/2012, og er derfor å finne som vedlegg til BSL D 1-1. Definisjonen av steril førerkabin finnes i nytt pkt. 109a i vedlegg I. Kravet til etablering av prosedyrer finnes i ORO.GEN.110 nytt punkt f), samt i reglene om taksing av luftfartøy i CAT.GEN.MPA.124, NCC.GEN.119 og SPO.GEN.119.