Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
12/11
31 MAR

Kommersiell lufttransport - Vilkår for godkjenning av ”Minimum Equipment List” (MEL)

I henhold til EU-OPS 1.030/ BSL JAR-OPS 3.030 og Part M.A.301 er det krav om at kommersielle operatører av fly og helikopter skal utarbeide en Minimum Equipment List (MEL) for hver type luftfartøy de opererer, og som ivaretar alle konfigurasjoner som opereres. Det er operatøren som er ansvarlig for å sikre at selskapets MEL er basert på Master Minimum Equipment List (MMEL) utgitt av typesertifikatholder (TC-holder) og godkjent av EASA. Om EASA ikke har gjennomført nødvendige vurderinger av flytypen, skal MMEL godkjent av State of Design benyttes.

For norske operatører som skal utarbeide MEL, vil Luftfartstilsynet henvise til web siden EASA - Flight Standards. Under siden OEB Supporting Documents finnes for tiden JAR-MMEL/MEL, MMEL Procedures Manual og TGL (MEL Policy) som gir retningslinjer for oppbygging av struktur, innhold og format ved utarbeidelse av MEL.

Selskapene skal ha etablert prosedyrer i OM og CAME som sikrer at selskapets ansvarlige for Flight Operations og Continuing Airworthiness samhandler og ivaretar godkjente endringer av MMEL innen 90 dager (JAR-MMEL/ MEL.060). Om selskapet ønsker å benytte seg av Rectification Interval Extension (RIE), skal dette være beskrevet i godkjent MMEL, og det skal være etablert godkjent prosedyrer i selskapets operative og tekniske håndbøker.

Søknad om godkjenning av MEL skal sendes Luftfartstilsynet, og søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

  • Beskrivelse av selskapets MEL system, beskrevet i OM Part A kapittel 8.6 MEL, beskrevet i OM Part B kapittel 9
  • Beskrivelse av O og M prosedyrer, beskrevet i OM B kapittel 9
  • Configuration Deviation List (CDL) for de flytyper dette er aktuelt, beskrevet i OM B kapittel 8
  • Av innholdet skal det framgå hvilken godkjent revisjon/supplement av MMEL/ CDL som er lagt til grunn for selskapets prosedyrer

MEL og CDL kan også beskrives som egne dokument, akseptabel for Luftfartstilsynet.