Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/16
04 MAR

Innføring av Forordning (EU) nr. 965/2012, vedlegg VI (Part-NCC), for ikke kommersielle luftfartsoperasjoner med komplekse motordrevne luftfartøy

Part-NCC vil gjelde i Norge fra 25. august 2016, jf. forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1), § 7 fjerde ledd.

Forordning (EU) nr. 965/2012, vedlegg VI (Part-NCC), krever at operatøren må følge de samme grunnleggende krav som kommersielle operatører, men regelverket er mindre omfattende. I stedet for å søke om en AOC, må operatører basert i Norge sende inn en selverklæring til Luftfartstilsynet om operasjonen, uavhengig av hvor luftfartøyet er registrert.

Basert på selverklæringen vil Luftfartstilsynet kunne planlegge og gjennomføre tilsyn med NCC operatørene.
Alle operatører som omfattes av Part-NCC må følge nytt regelverk fra 25. august 2016.

Hvem omfattes?

Operatører av komplekse luftfartøy som opererer ikke-ervervsmessige flyginger:

 • med luftfartøy som er registrert i en EASA medlemsstat
 • med luftfartøy som er registrert utenfor EASA, men hvor operatøren er etablert eller bor i Norge

Et komplekst motor-drevet luftfartøy er i EASAs basis forordning (forordning (EF) nr. 216/2008) definert som:

 • Fly
  • med maksimum sertifisert avgangsvekt over 5700kg; eller,
  • sertifisert for en maksimal setekonfigurasjon på mer enn 19; eller,
  • sertifisert for en minimumsbesetning bestående av to piloter; eller,
  • utstyrt med turbojet motor(er); eller,
  • utstyrt med mer enn en turboprop motor
 • Helikopter
  • med maksimum sertifisert avgangsvekt over 3175kg; eller,
  • sertifisert for en maksimal setekonfigurasjon på mer enn ni; eller,
  • sertifisert for en minimumsbesetning bestående av to piloter
 • Tilt rotor fly

Hva kreves av operatørene?

Operatørene må være kjent med EASA–forskriften (forordning (EF) nr. 216/2008) og deler av EASAs operasjonelle regelverk, forordning (EU) nr. 965/2012, med særlig vekt på vedlegg III (Part-ORO Organisation Requirements) og vedlegg VI (Part-NCC).
Operatører som omfattes må forstå regelverket og sikre at de opererer i henhold til dette.

For eksempel må operatørene:

 • ha en operasjonsmanual
 • etablere et ledelsessystem (management system)
 • fullføre og sende inn en selverklæring til Luftfartstilsynet med detaljer om operasjonelle og tekniske autorisasjoner, spesielle godkjenninger og annen relevant informasjon

Operatører som omfattes, sender sin selverklæring til Luftfartstilsynet så snart det er etablert etterlevelse (compliance) med Part-NCC regelverket.Skjema for selverklæring finnes her: http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/Skjema/Selverklæring_SPO_og_NCC

Tilgjengelig hjelp:

Det finnes flere organisasjoner som kan oppsøkes for å søke hjelp og veiledning for å etablere operasjonsmanualer.

NCC operasjoner under en AOC: 

Dersom en AOC-operatør har til hensikt å operere et fly som normalt benyttes kommersielt i en «ikke kommersiell» operasjon er dette mulig, dersom det gjøres i henhold til ORO.AOC.125.

Ytterligere informasjon om innføringen av part-NCC finnes her:
https://easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft

EASA og EU-kommisjonen er blitt enige om et unntak for ikke-ervervsmessige operasjoner med to-motors turboprop fly:

To-motors turboprop fly med maksimal avgangsvekt  5700kg eller mindre tillates å operere etter reglene i vedlegg VII (part-NCO) i stedet for reglene i part-NCC. Dette innebærer at operatøren ikke behøver å følge reglene i vedlegg III (Part ORO).