Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
29/09
14 SEP

Innføring av EASA Part M for EASA sertifiserte luftfartøy i Norge med bruksområdet privat, 28. september 2009

AIN-N 11/08 og 23/06 erstattes av denne og utgår

1. Innledning

Det vises til forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 med tillegg, om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

For luftfartøy som ikke var involvert i ervervsmessig lufttransport ga Luftfartstilsynet dispensasjon fra vedlegg I til 2042/2003 frem til 28. september 2009. AIC-N 11/08 informerte om endret praksis i en overgangsperiode for å bedre overgangen til det nye regelverket.

Ref. Part M Article 3 Continuing airworthiness requirements:
4. For aircraft not used in commercial air transport, any airworthiness review certificate or equivalent document issued in accordance with the Member State requirements and valid on 28 September 2008 shall be valid until its expiration date or until 28 September 2009, whichever comes first. After the expiration of its validity, the competent authority may further re-issue or extend one time the airworthiness review certificate or equivalent document for one year, if allowed by the Member State requirements. Upon further expiration, the competent authority may further re-issue or extend one more time the airworthiness review certificate or equivalent document for one year, if allowed by the Member State requirements. No further re-issuance or extension is allowed.

EASA Part M tydeliggjør detaljene i eier/brukers tekniske ansvar og rettigheter i daglig drift av EASA sertifiserte luftfartøy.

Regelverket finnes på: http://www.lovdata.no/for/grafikk//pdf/32003r2042.pdf


II. Informasjon om endret praksis

Følgende praksis vil være gjeldende fra 28.9.2009 for EASA sertifiserte luftfartøy med bruksområdet privat:

Eier/bruker må merke seg at luftfartøy med nytt kontinuerlig luftdyktighetsbevis EASA Form 25 skal ha et gyldig Airworthiness Review Certificate eller National Airworthiness Review Certificate for å kunne være luftdyktig.

National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
Luftfartstilsynet vil ikke utstede nye N-ARC etter denne dato. Allerede utstedte N-ARC vil kunne forlenges inntil to ganger a 12 mnd (totalt maksimalt 36 mnd.) av Luftfartstilsynet.

Dette vil kunne skje på grunnlag av:

1. a) For motorfly:

Vedlikeholdsrapport (NF-0350E) fra godkjent verksted organisasjon EASA Part 145 eller Airworthiness Review Recommendation Report fra Part-M Subpart G organisasjoner (CAMO) med Subpart I privilegier på aktuell fartøytype.

b) For Seilfly og Ballong:

Vedlikeholdsrapport (NF-0350E) fra godkjent tekniker / godkjent verksted organisasjon EASA Part 145 eller Airworthiness Review Recommendation Report fra Part-M Subpart G organisasjoner(CAMO) med Subpart I privilegier på aktuell fartøytype.

2. Samt EASA godkjent vedlikeholdsprogram for luftfartøyet. (Part-M M.A.302)

EASA Airworthiness Review Certificate (ARC)
Luftfartstilsynet vil med dette presisere at vi ikke lenger gjennomfører Airworthiness Review. Flyeiere må benytte godkjente Part-M, Subpart G organisasjoner (CAMO) med Subpart I privilegier på aktuell fartøytype for denne tjenesten.

Luftfartstilsynet vil fortsatt utstede ARC, men på bakgrunn av «Recommendation Report» fra godkjent Part-M, subpart G organisasjon med Subpart I privilegier for aktuell fartøytype.

For importerte luftfartøy fra et EASA land, vil Luftfartstilsynet utstede ny ARC basert på «Recommendation Report» fra godkjent Part-M, subpart G organisasjon med Subpart I privilegier for aktuell fartøytype og annen nødvendig teknisk dokumentasjon (nytt luftfartøy) eller validere eksisterende ARC (brukt luftfartøy).

For importert luftfartøy fra et land utenfor EASA, vil Luftfartstilsynet utstede ARC basert på «AR Recommendation Report» fra godkjent EASA Part-M, subpart G organisasjon med Subpart I privilegier for aktuell fartøytype, samt Exportbevis og annen nødvendig teknisk dokumentasjon (nytt og brukt luftfartøy).


III. Limited Pilot Owner Maintenance

EASA Part M inneholder også mulighet for ”Limited Pilot Owner Maintenance” i Appendix VIII.

De viktige forutsetninger og ansvar for dette listet i M.A.803 er som følger:

M.A.803 Pilot-Owner authorisation

(a) The pilot-owner is the person who owns or jointly owns the aircraft being maintained and holds a valid pilot licence with the appropriate type or class rating.

(b) For any privately operated aircraft of simple design with a maximum take-off mass of less than 2730 kg, glider and balloon, the pilot-owner may issue the certificate of release to service after limited pilot owner maintenance listed in Appendix VIII.

(c) Limited pilot owner maintenance shall be defined in the M.A.302 aircraft maintenance programme.

(d) The certificate of release to service must be entered in the logbooks and contain basic details of the maintenance carried out, the date such maintenance was completed and the identity and pilot licence number of the pilot-owner issuing such a certificate.

Det presiseres at som ”Pilot-Owner” med rettigheter som nevnt ovenfor, regnes kun eier eller deleier, som også er flyger med gyldige rettigheter for aktuelt luftfartøy.

Luftfartøy som er unntatt EASA-forskriften og hører inn under Annex II, skal inntil videre bruke VR (NF-350b) som grunnlag for den årlige fornyelse av Luftdyktighetsbevis (luftfartøy med typesertifikat) eller Permit-To-Fly (luftfartøy uten typesertifikat).


IV. Denne AIC erstatter AIC N 23/06 og AIC N 11/08.