Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
49/05
07 OKT

Godskriving av militær flygerutdanning

Denne AIC har blitt erstattet av AIC 03/17.

BSL JAR-FCL 1.020 og 2.020 omtaler godskriving av militær flygerutdanning. Militære flygebesetningsmedlemmer som søker om sertifikater og rettigheter spesifisert i JAR-FCL skal søke luftfartsmyndigheten i det landet hvor de tjenestegjør, eller har tjenestegjort.

Luftfartstilsynet ønsker med denne AIC å presentere de retningslinjene som gjelder for norske militære flygebesetningsmedlemmer som søker om utstedelse av JAR-FCL sertifikater og rettigheter. Retningslinjene skal sikre en ensartet behandling ved godskriving (kreditering).

1. All flygetid som er gjennomført i forbindelse med militær flygerutdanning godkjennes.

2. Militær flygetid regnes fra avgang til landing. Militær flygetid kan derfor tillegges 10% for å konverteres til sivil flygetid (blokk til blokk tid). 50 % av elevflygetiden under utdanningen i USA betraktes som SPIC

3. Følgende dokumenter skal sendes inn til Luftfartstilsynet ved søknad om utstedelse av flysertifikat;

a) Fødselsattest, gyldig pass eller dåpsattest.

b) Uttømmende vandelsattest, ikke eldre enn 90 dager (original).

c) Dokumentasjon på militær utdanning og trening på type.

d) Flygetid med bekreftede loggboksider. Attestert utskrift av flygetid fra flygeskolen i Norge eller USA godkjennes.

e) Spesifikasjon av flygetid på fler-pilot fly og helikopter, samt fler-pilot operasjoner på én-pilot fly NF-1024B (kan hentes på http://www.luftfartstilsynet.no)

f) Dokumentasjon på siste avlagte instrumentprøve (grøntkort prøve).

g) Gjennomfør besetningssamarbeid kurs / MCC kurs i henhold til JAR-FCL, eller bevitnelse på mer en 500 timer flerpilottid. Bevitnelse på 500 timer flerpilottid skal bevitnes av skvadronsjef.

h) Bekreftelse på at søkeren tilfredsstiller kravet til morse.

i) Betalt gebyr i henhold til gebyrregulativet

j) Påmelding til praktisk prøve til luftfartssertifikat/rettighet NF-0428B eller NF-0428N (kan hentes på http://www.luftfartstilsynet.no).

k) Typerettighetsskjema (kan hentes på http://www.luftfartstilsynet.no)