Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
01/17
26 JAN

Godkjenning/akseptering av ledende personell i luftfartsvirksomhet

Denne AIC-N erstatter AIC-N 41/07 for så vidt gjelder personellkategorier omfattet av vedlikeholdsforskriften (Part-M, Part-145, Part-147) og sertifiseringsforskriften (Part-21).

Norge ble medlem av EASA 1. juni 2005. EASA-relatert EØS regelverk er gjennomført ved forskrift 26. februar 2013 nr. 2019 (EASA-forskriften), forskrift 4. mars 2013 nr. 252 (sertifiseringsforskriften, BSL B 4-2) og forskrift 7. mai 2015 nr. 488 (vedlikeholdsforskriften, BSL B 4-1). Forskriftene har bl.a. bestemmelser om godkjenning/akseptering av ledende personell i luftfartsvirksomhet.

Part-M, Part-145, Part-147 og Part-21 stiller krav til luftfartsvirksomheters organisasjon, ledende personell og kompetansekrav til de ulike stillingene/rollene.

Kravene til ledende personells kompetanse er beskrevet i den enkelte Part. Generelt vurderes hver enkelt kandidats erfaring, kompetanse, personlige egenskaper og holdninger i forhold til virksomhetens kompleksitet, størrelse og omfang. Vedkommende vil bli innkalt til intervju og test av kompetanse (EASA e-eksamen eller e-eksamen fra eksterne e-eksamenstilbydere, hvis de har bestått eksamen på riktig nivå).

Dersom en person skal inneha flere stillingsbetegnelser må vedkommende tilfredsstille kompetansekravene for de aktuelle stillingsbetegnelsene, evt. også krav i EASA OPS.

I enkelte henseender er det begrensede muligheter til å kombinere flere stillingsbetegnelser, for detaljer vises til den enkelte Part.

Søknad om godkjenning/akseptering av ledende personell sendes til:

Luftfartstilsynet

Postboks 243

N-8001 BODØ
 

Følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

  1. Oversikt over utdanning og erfaring, relevante sertifikater og rettighetsbevis
  2. Nominated Postholder stillinger skal i tillegg til dokumentasjon i punkt 1) legge ved utfylt EASA Form 4
  3. Assesment av kandidaten fra selskapet i forhold til stilling/posisjon. Assesment utføres i henhold til etablert prosedyre.