Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
13/16
25 MAI

Gjennomføring av forordning (EU) 2015/2338 som inneholder nye krav til flygeregistratorer, undervannslokaliseringsenheter og sporing av fly (aircraft tracking)

Forordning (EU) 2015/2338 oppdaterer forordning (EU) nr. 965/2012 (EASA OPS) med nye krav til flygeregistratorer og undervannslokaliseringsenheter for luftfartøyer. Disse bestemmelsene skal gjelde luftfartsoperatører som utfører ervervsmessig lufttransport (CAT), spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO) og ikke-ervervsmessig flyging med komplekse luftfartøyer (NCC).

Forordningen innfører også krav til bruk av systemer for å spore luftfartøy ("aircraft tracking systems"). Disse reglene vil gjelde for ervervsmessig luftfart med store fly.

Forordning (EU) 2015/2338 er publisert i Lovdata som en endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, og ligger som BSL D 1-1 på Luftfartstilsynets nettside.