Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
17/15
07 JUL

Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsoperatører (Part-26)

Luftfartstilsynet vedtok den 18. juni 2015 forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26. Forskriften trådte i kraft samme dag.

Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2015/640 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type drift. Forskriften gjør også en mindre endring i forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1), ettersom forordning (EU) 2015/640 også endrer forordning (EU) 965/2012.

Formålet med de vedtatte reglene er å videreføre JAR-26 i det gjeldende felleseuropeiske regelverket for sivil luftfart. Dette er gjort i forordningens vedlegg (annex) I, Part 26. Part-26 inneholder krav til setebelteanordninger m.m. (bestemmelsen 26.50), krav til tilgang, plassering og merking av nødutganger (bestemmelsene 26.100/105/110/120), krav til bruk av flammehemmende materialer i kabinen m.m. og i lasterommet (bestemmelsene 26.150/155/160), krav til varsel-lyd i cockpit dersom landingshjul ikke er i riktig posisjon (bestemmelsen 26.200), samt krav til alternativ mulighet for åpning av cockpitdør i tilfelle flygebesetningen er satt ut av spill (bestemmelsen 26.250).

Reglene i Part-26 gjelder operatører som utfører ervervsmessig lufttransport (CAT) med tunge luftfartøyer. På samme måte som under JAR-26 skal kravene i forordning 2015/640 overholdes og gjennomføres av luftfartsoperatørene. Forordningen inneholder derfor også en mindre endring av forordning 965/2012, Part ORO, for å pålegge de aktuelle luftfartsoperatørene å overholde kravene i Part-26.

Forskriften er kunngjort på Lovdata (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-18-719) og er på Luftfartstilsynets nettside som BSL B 4-3.