Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
1/18
12 JAN

Forskrift om observasjonsflyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

Luftfartstilsynet har fastsatt ny forskrift om observasjonsflyginger etter Avtalen om det åpne luftrom (Treaty on Open Skies).

Forskriften fastsetter bestemmelser som vil gjelde for stater som gjennomfører observasjonsflyging i henhold til Open Skies-traktaten. Treaty on Open Skies, heretter avtalen, ble signert 24. mars 1990 av NATO s medlemsland og Warszawapaktlandene. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2002.

Forskriften slår først og fremst fast de notifikasjoner som Norge har meldt inn etter avtalen. Videre slår forskriften fast det som følger av avtalens artikkel VI, at alle observasjonsflyginger skal skje i henhold til avtalens bestemmelser og flygeplanen, og i tillegg i henhold til gjeldende lufttrafikkregler i Norge, jf. seksjon 14.

Forskriften har ingen konsekvenser for andre luftromsbrukere.

Da forskriften kun har konsekvenser for traktatstater som ønsker å gjennomføre observasjonsflyginger, er forskriften kun gitt på engelsk.

Forskriften er publisert på lovdata.no og på Luftfartstilsynets internettside som BSL F 2-1.