Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
02/16
20 JAN

Farlig gods om bord i luftfartøyer – batteripakker til selvbalanserende ståbrett

Luftfartstilsynet er gjort oppmerksom på flere tilfeller hvor selvbalanserende kjøretøyer, såkalte ståbrett eller enhjulinger, har tatt fyr som følge av overoppheting av enhetens batterier.

Det gjøres i den sammenheng oppmerksom på at regelverket som angir hva som er farlig gods innen sivil luftfart, ICAO Doc 9284 TI, begrenser transport av batterier i sivile luftfartøyer.

  • For å kunne transportere batteridrevne enheter i fly enten som håndbagasje eller innsjekket bagasje, kan kapasiteten for litium-ion batterier ikke overstige 100 watt timer (Wh). Batterier av typen litium metall kan dessuten ikke ha et litiuminnhold som overstiger to gram.
  • Reservebatterier som tilfredsstiller disse grenseverdiene kan ikke sendes som ordinær innsjekket bagasje. Slike batterier kan likevel tas med som håndbagasje.
  • Enheter som drives av litiumbatterier hvor kapasiteten er mellom 100 Wh og opp til maksimalt 160 Wh, kan kun fraktes som håndbagasje eller innsjekket bagasje etter særskilt tillatelse fra flyselskapet. I tillegg kan maksimalt to ekstrabatterier medbringes. Disse må pakkes slik at de individuelt er beskyttet mot kortslutning.

Dersom avsender eller passasjer ikke kan dokumentere at den aktuelle enheten er utrustet med batteripakker som er tillatt som bagasje, skal enheten ikke tillates tatt med om bord som vanlig bagasje. I slike tilfeller kan disse enhetene likevel sendes med luftfartøy som farlig gods gjennom en godkjent speditør for frakt av farlig gods med fly.