Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
16/16
06 JUL

Endring av forskrift om arbeidstid med mer hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4)

Luftfartstilsynet har 1. juli 2016 vedtatt forskrift om endring av forskrift 30. desember 2004 nr. 1817 om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4).

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften er publisert i Norsk Lovtidend: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-07-01-871.

Lovdata vil på sikt ta de endrede bestemmelsene inn i en ajourført utgave av BSL D 2-4, som er publisert på Luftfartstilsynets nettside.