Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/18
03 APR

Endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer

Forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011. Forordningens artikkel 12 inneholder en rekke overgangsregler, blant annet i 2a en bestemmelse om at medlemsstatene frem til 8. april 2018 kan bestemme at forordningens bestemmelser på visse områder ikke skal gjelde. Denne muligheten ble benyttet og derfor ble det vedtatt i forskriftens § 8 tredje ledd:

Følgende forskrifter oppheves fra 8. april 2018:

1) Forskrift 20. desember 2000 nr. 1674 om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a)

2) Forskrift 16. juni 2015 nr. 657 om krav til seilflygere

3) Forskrift 5. oktober 1983 nr. 4605 om motorseilfly (BSL D 4-6)

4) Forskrift 16. juni 2015 nr. 658 om krav til ballongførere.
 

På tidspunktet for ikrafttredelse av forordning (EU) nr. 1178/2011 var planen at EU skulle vedta endringsforordninger på de områdene som disse nasjonale forskriftene omfatter, og at endringene skulle tre i kraft før 8. april 2018. Kommisjonen er forsinket med dette arbeidet.

Som en følge av denne forsinkelsen har Luftfartstilsynet 23. mars 2018 endret forskriften slik at de fire forskriftene nevnt over ikke oppheves 8. april 2018. Forskriftene videreføres inntil felleseuropeisk regelverk som skal erstatte disse forskriftene er på plass.