Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
21/16
12 OKT

Endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet har 6. oktober 2016 vedtatt en endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) og tilhørende veiledning. Forskriften publiseres på www.lovdata.no og www.luftfartstilsynet.no. Veiledningen er vedlagt og vil bli publisert på vår hjemmeside i tilknytning til BSL G 8-1.

Endringene følger etter vår høring datert 25. juli 2016 og er knyttet til norsk implementering av ICAO sin endring nummer 7 til Doc 4444, PANS-ATM. I tillegg er veiledningen oppdatert med norsk oversettelse av fraseologi.

Forskriften trer i kraft 10. november 2016.

Endring 7 fra ICAO består av endring 7A og 7B. I henhold til informasjon fra ICAO gjelder følgende ikrafttredelsesdatoer:

Endring 7A: 10. november 2016

Endring 7B: 5. november 2020

Endringsforskrift og veiledning er vedlagt.