Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
06/16
30 MAR

Eksamensordning for elektronisk eksamen

Denne AIC erstatter AIC-N 15/15.

Luftfartstilsynet gjennomførte høsten 2015 en prøveordning for elektronisk eksamen. Prøveordningen omfattet den administrative gjennomføringen av teorieksamen til følgende sertifikater og rettigheter: ATPL(A), ATPL(H)IR, ATPL(H), CPL(A), CPL(H), IR(A) og IR(H). Teorieksamen til PPL og LAPL var ikke omfattet.

Prøveordningen er evaluert og på bakgrunn av denne evalueringen gjøres følgende endringer fra januar 2016:

  • Luftfartstilsynet fastsetter tidspunkter for eksamen, slik ordningen var før høsten 2015. Påmelding til teorieksamen foregår som før ved bruk av påmeldingsskjema NF-1089B. Kandidaten må ha gjennomført opplæring ved godkjent flyskole og bestått skoleprøver før påmelding til teorieksamen. Påmeldingsskjemaet skal sendes til skolen, som videresender til Luftfartstilsynet.

Følgende var del av prøveordningen og blir videreført:

  • Det vil være seks (6) eksamensperioder i 2016. Informasjon om eksamensperiodene er publisert på Luftfartstilsynets nettsider.
  • Det er ikke nødvendig å søke Luftfartstilsynet om eventuell deling av eksamen. Skolen skal holde oversikt over antall forsøk per fag, antall eksamensperioder som er brukt og at kandidaten holder seg innenfor tidsbegrensningen på 18 måneder i henhold til Commission Regulation 1178/2011 Regulation Aircrew Part-FCL.025. Dersom skolene finner det hensiktsmessig kan eksamen deles på mer enn to perioder. Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at dersom eksamen deles på mer enn tre perioder, vil ikke kandidatene ha mulighet til å gjennomføre fire forsøk i de fagene som tas i fjerde periode. Skolene må i samråd med studentene vurdere hvor hensiktsmessig det er å dele teorieksamen på mer enn tre perioder.
  • Det er ikke nødvendig å ha gjennomført eksamen i samtlige fag før man kan gjøre nytt forsøk i fag man ikke har bestått. Kandidater kan nå gjennomføre nytt forsøk i fag som ikke er bestått i samme eksamensperiode som de tar førstegangsprøver i andre fag. Det er kun anledning til å gjennomføre ett forsøk per fag i hver eksamensperiode. 
  • Vitnemål blir kun sendt til kandidater som har gjennomført og bestått samtlige fag til aktuelt sertifikat. Skolene vil motta rapport med eksamensresultat etter hver eksamensperiode og skal videreformidle resultatene til hver enkelt kandidat. 
  • En kandidat som tar alle fag til et sertifikat innenfor én og samme eksamensperiode blir gebyrbelagt med fullt gebyr etter gebyrforskriften § 34 (1) a). Kandidater som deler eksamen på to eller flere eksamensperioder blir belastet med gebyr per fag i tråd med gebyrforskriften § 34 (1) b).